Belgelerimiz

Güçlü kodlama ve tasarım yeteneklerine sahip Türk Yazılım Mühendislerimizle TUBİTAK’ın desteğini de alarak yerinde Ar-Ge merkezimizde ürün ve servisler üretiyor, ülkemizin üretim süreçlerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Ürettiğimiz yerli ürün ve servislerimizi “Yerli Malı Belgeleriyle” müşterilerimize sunuyor, Bilgi Güvenliği,  Kalite Yönetimi, İş Sürekliliği ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standartlarına uygunluğumuzu ISO belgelerimizle tescilliyoruz. Yüksek teknoloji ürünlerimizi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenerek Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi  ile sunuyoruz.

Belgelerimiz

ISO Belgelerimiz